top of page

El Consell Escolar

Junts, més lluny: Què i qui. 

Antecedentes de puntos

Sobre nosaltres...

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions vers el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis, així com la institució titular. 

Antecedentes de puntos
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
bottom of page