top of page
madera transparente

Estratègia Digital de Centre

Diagnosi

Selecció de l’eina: SELFIE

 • Mostra: docents (13); equip directiu (3) i alumnat (76). 

 • Setmana d’aplicació a docents, equip directiu i alumnat: 5 - 11/12/22.

 • Data d’obtenció de resultats: 12/12/2022, a grans trets: 

Objectius

 • Elaborar el desplegament de la Competència Digital de l’Alumnat (CDA) per a millorar el seguiment i l’avaluació de la CDA; 

 • Millorar la Competència Digital Docent (CDD) per a desenvolupar pràctiques pedagògiques més innovadores al dia a dia a l’aula; 

 • Crear documentació vers la Cultura Digital de l’Escola Balmes per a aconseguir una contextualització vers l’ús de la tecnologia a l’escola; 

 • Desenvolupar un document organitzatiu vers els usos dels portals digitals i les xarxes socials del centre educatiu per a millorar la logística i donar un ús significatiu a cada portal i xarxa social.

Planificació d'objectius

madera transparente

Activitats

Per a desenvolupar els quatre objectius de l’EDC, és necessari desenvolupar set activitats diferents, les quals es desenvolupen paral·lelament entre elles, al llarg de tres cursos escolars. A tall de resum: 

 • L'activitat 1 consisteix en definir d’una rúbrica d’avaluació de la competència digital dels alumnes per cursos d’educació Primària.

  • Es vincula a l'objectiu de l'EDC 1. ​

 • L'activitat 2 fomenta la participació del professorat en les diferents formacions necessàries pel correcte desenvolupament de l’Estratègia Digital de Centre (EDC)

  • Es vincula a l'objectiu 2.

 • L'activitat 3 desenvolupament de claustres pedagògics, espais de trobada, píndoles d’aprenentatge, i/o exemples de bones pràctiques, per tal de donar a conèixer, aplicar i fer seguiment de les pràctiques docents amb relació a la competència digital i la seva extensió a les altres competències, i les seves respectives àrees curriculars.

  • Es vincula a l'objectiu de l'EDC 2.

 • L'activitat 4 recull i elabora els documents bàsics de la cultura digital del nostre centre (Escola Balmes): NOFC, PEC, CDA, Portals digitals i xarxes socials, acolliment digital (famílies i docents), així com els acords de claustre i el Consell Escolar i d’altres documents que es detectin pel correcte funcionament del centre en l’àmbit digital.

  • Es vincula a l'objectiu  de l'EDC 3. 

 • (FETA) L'activitat 5 consisteix en l'actualització del portal digital del nostre centre (Escola Balmes), així com la creació d’un apartat digital al web de l’escola, exclusivament vers l’EDC

  • Es vincula a l'objectiu de l'EDC 3.

 • (FETA) L'activitat 6 és la composició d’un llibre d’estil del nostre centre (Escola Balmes).

  • Es vincula a l'objectiu de l'EDC 4.

 • (FETA) L'activitat 7 tracta del desenvolupament d’un document organitzatiu dels usos del portal digital i les xarxes socials.

  • Es vincula a l'objectiu de l'EDC 4.

Planificació d'activitats

 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Facebook
bottom of page