top of page

L'ESCOLA AL DETALL

Amb tots els ets i uts. 

En aquest espai compartim la documentació interna pròpia del centre, i l'actualitzada pel nou Equip Directiu de l'Escola Balmes.

Hi trobeu, doncs: el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC), les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC), el Reglament de Règim Intern (RRI) i la carta de Compromís Educatiu

  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
bottom of page